[ Επιτροπή Διαβούλευσης ]

Σύνθεση Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόεδρος:
Δημήτριος Κανταρέλης (Πρόεδρος Δ.Σ.)

[ Μέλη ]

Δημότες μετά από κλήρωση και εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κ. Πλέσσας, Λ. Δεκελείας 97, 4ος όροφος.

Τηλ. 2132049084

Φαξ: 2132049006