Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ (ΑΜ 111-2022)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ https://portal.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 172025) Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/1-21051_13-9-2022 Διακήρυξη_Προμηθειών (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛ

Περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΜ 107-2022)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ (https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal) (Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 171942) Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/107-22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ) (ΑΔΑΜ)_signed.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (6ΠΒΘ46ΜΩ0Ι-ΒΜ1)_signed.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΑΜ

Περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής στα διαμερίσματα που μισθώνει η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 (MIS 5184419)

 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 169044) www.promitheus.gov.gr   Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΚΗΜΔΗΣ)_0.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΡΟΜΝ46ΜΕΓΕ-Κ99.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περισσότερα »

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ – ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΛΣΟΥΣ (ΑΜ 23-2022)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 168301) www.promitheus.gov.gr   Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ)_1.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗ – ΚΛΑΔΕΜΑ) (ΑΜ 23-2022)(ΑΔΑΜ).pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΜΕΛΕΤΗ

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί