Διαγωνισμοί

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Ο τίτλος του έργου είναι: «Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους σχολικών μονάδων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας», Α.Μ. 32/2021.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  Ο τίτλος του έργου είναι: «Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους σχολικών μονάδων του Δήμου Ν.

Περισσότερα »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», Α.Μ:161/2021 (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΥΧΟΣ XML)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», Α.Μ:161/2021 (ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΥΧΟΣ XML) Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ XML

Περισσότερα »

Προμήθεια για την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στις εγκεκριμένες γραμμές (αστικές και δημοτικές) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ” A.M. : 147/21

O ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 146147) Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 147-2021 -ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.docx.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/1_ΜΕΛΕΤΗ ΑΜ 147_2021.pdf

Περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΛΠ (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ) (ΑΜ 169-2021)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 146075) Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/Α.Μ. 169-2021-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜ 169-2021.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_40.pdf

Περισσότερα »

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ (AM 94-2021)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (A/A ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 145949) Συνημμένα αρχεία: https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/Διακήρυξη Συντήρηση και επισκευή οχημάτων.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_39.pdf,https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/(0) ΑΜ 94-21_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί