Nea Filadelfia 36°C Partly cloudy

Συνεδρίαση 6η / Αρ. Απόφ. 39-2013 / Ορισμός δύο (2) τακτικών Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω…

Συνεδρίαση 6η / Αρ. Απόφ. 39-2013 / Ορισμός δύο (2) τακτικών Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω…

Συνημμένα αρχεία:

https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/39η ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ (2013).pdf