[ Σχολικές Επιτροπές ]

Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

[ Αρμοδιότητες ]

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους η εισήγηση προς την αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

[ Πρόεδρος Α' Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής ]

Κεραμιδάς Γεώργιος

[ Πρόεδρος Β' Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής ]

Βεντήρης Πάρης

Διεύθυνση: Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα  

Τηλ. επικοινωνίας: 2132026324